top of page
Jäähallien suunnittelu
arkMILL Oy

Arkkitehtitoimisto arkMILL Oy on liikuntarakennusten suunnittelun ammattilainen.

Vahva osaamisemme uimahallien, jäähallien, sekä erilaisten urheilu- ja monitoimihallien suunnittelussa perustuu 40 vuoden kokemukseen näiden haasteellisten projektien parissa, hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun.

Liikuntarakennusten suunnittelu on muutakin kuin arkkitehtonisen tehtävän ratkaisua; on ymmärrettävä kuinka rakennus kokonaisuudessaan toimii. On tunnettava eri urheilu- ja liikuntalajien vaatimukset, jotka vaikuttavat rakennuksen toiminnalliseen ratkaisuun.

Uimahallien suunnittelu vaatii erityisosaamista. Haastavien sisäolosuhteiden sekä turvallisuusnäkökohtien vuoksi on tiedettävä oikeat rakenteelliset ratkaisut, detaljit ja materiaalit. Voimme hyödyntää vuosien aikana hankittua tietoa suunnittelussa – tämä vaikuttaa rakennuksen käyttöikään sekä huoltokorjausten määrään pienentäen käyttö- ja huoltokustannuksia.

Tavoitteenamme on löytää ratkaisu, jossa arkkitehtuuri sekä toiminnalliset ja tekniset tavoitteet sovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Meille on tärkeää hyvä, avoin ja tiivis yhteistyö niin tilaajan, eri käyttäjäryhmien, suunnittelijoiden, kuin urakoitsijoidenkin kanssa.

Olemme käsikirjoittaneet useita liikuntarakennusten suunnitteluun liittyviä RT-ohjekortteja.

bottom of page